Modificare a autorizației de funcționare / alimentație publică / aviz orar