CERERE pentru vizarea Autorizaţiei de funcţionare/Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/Autorizației de piață/Avizul orarului de funcţionare

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License