Întreţinere, Reparaţii Căi de Comunicație Terestre