Termenul de vizare pe anul 2023 a autorizaţiilor de funcţionare, a avizului pentru orarul de funcţionare şi a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License