Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.03.2021, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License