Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.03.2021, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente