Ordinea de zi a ședinței din data de 10-06-2022 (extraordinară)
D I S P O Z I Ţ I...

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License