Construire Centru Multifuncţional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate - Zona Tarafului - Cod SMIS 128370