Construire Centru Multifuncţional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate - Zona Şezătorii-Pădurii - Cod SMIS 128371