Modificare sau retragere Autorizație de transport sau taxi