Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și R.L.U - Reamenajare platformă locuri de parcare, parcare subterană 2S, construcții pentru deservire acces la parcarea subterană și căi de evacuare, amenajare acces și spații verzi aferente - B-dul General Dragalina nr.29, Arad - 11.12.2023

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License