Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU - Construire zonă rezidențială, Mun. Arad, str. Fântânii nr. 22, generat de imobilul identificat cu extras C.F. nr. 357854 - 05.01.2022